Giới thiệu

Trang web ẢNH NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM thuộc sự quản lý của CLB NHIẾP ẢNH NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM. CLB NHIẾP ẢNH NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM chính thức ra mắt công chúng vào ngày 15/1/2017 tại thủ đô Hà Nội. CLB đã được Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội ra Quyết định Công nhận là Thành viên chính thức của Hội ngày 20/9/2017.

Trang web ẢNH NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM là nơi trưng bày, lưu giữ những tác phẩm tuyển chọn thuộc nhiều thể loại của các nhiếp ảnh gia, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia hoạt động trong Group ẢNH NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM, đồng thời là kho lưu trữ các tài liệu liên quan đến nghệ thuật Nhiếp ảnh.